donderdag 11 oktober 2012

1 euro

De behandeling van patiënten met zowel overgewicht als daaraan gerelateerde ziekten, zoals diabetes en hoge bloeddruk, levert maatschappelijke baten op van ruim € 0,5 tot € 2,3 miljard over een periode van vijf jaar. Dat blijkt uit onderzoek van SEO Economisch Onderzoek in opdracht van de Nederlandse Vereniging van Diëtisten. Dit is de openingszin van een rapport dat vorige week werd vrijgegeven. Dat is nogal wat. Bijzonder goed nieuws voor ons dietisten. Het rapport is vooral waardevol omdat het erg moeilijk is om de noodzaak en de resultaten van ons werk aan te tonen. 

Dat bleek vorig jaar, toen minister Schippers van VWS besloot om de dieetadvisering niet meer onderdeel te laten zijn van de basisverzekering. Om dieetadvisering vergoed te krijgen, moesten mensen vanaf januari 2012 een (goede) aanvullende verzekering hebben. De dieetadvisering was niet nodig in de basisverzekering vond minister Schippers. Een uitspraak van haar is: “Bij mijn afweging speelt ook een rol dat ik van mening ben dat het in de eerste plaats de eigen verantwoordelijkheid van het individu is om gezond met zijn lichaam om te gaan.''

Het kabinet ging ervan uit dat zorgverzekeraars de dieetadvisering in hun aanvullende polissen op zouden nemen. Maar de meeste verzekeraars lieten het afweten. Er zijn er die geen enkele vergoeding in hun pakket hebben opgenomen. Andere vergoeden alleen in het duurste pakket de dieetadvisering voor maximaal vier uur. Dit heeft ertoe geleid dat mensen vrijwel elke behandeling zelf moeten betalen. Vooral mensen met een minimuminkomen beschikken vaak niet over de middelen om dure aanvullende pakketten af te sluiten of om deze kosten voor dieetadvisering voor eigen rekening te nemen. En met name deze groep kent de grootste gezondheidsproblemen.

Door al deze ontwikkelingen werd het extra belangrijk om aan te kunnen tonen wat het belang is van optimale dieetadvisering. Het behandelen van mensen met obesitas (ernstig overgewicht) is een lang traject waarbij veel samengewerkt dient te worden met andere (para)medici. Obesitas hangt samen met tal van chronische aandoeningen. Volwassenen met obesitas hebben, vergeleken met mensen zonder overgewicht, tien tot twintig keer
zoveel kans op diabetes, meer dan drie keer zoveel kans op slaapapneu en baarmoeder-slijmvlieskanker,twee tot drie keer zoveel kans op hart- en vaatziekten en gewrichtsaandoeningen en tot twee keer zoveel kans op borstkanker, dikkedarmkanker en vruchtbaarheidsproblemen.
Ook bij kinderen hangt obesitas samen met gezondheidsschade: ze hebben een verhoogde kans om ook op latere leeftijd obesitas te hebben en een verhoogd risico op DM2, klachten aan het bewegingsapparaat, cardiovasculaire risicofactoren en leververvetting. Ook lopen ze meer kans op psychosociale problemen.


De ZorgstandaardObesitas onze gouden standaard. Deze geeft niet alleen aan welke zorg er geleverd moet worden, maar ook hoe die georganiseerd moet worden en aan welke kwaliteitseisen die moet voldoen. In de Zorgstandaard staat dat mensen met obesitas een minimale behandelduur van twee jaar moeten hebben. Daarna volgt begeleiding voor onbepaalde tijd. Ook dit komt in het rapport naar voren. Uit de uitgevoerde literatuurstudie blijkt dat méér consulten bij de diëtist leiden tot grotere effecten in termen van gewichtsverlies, verlaging van het cholesterol en verlaging van het bloedsuikergehalte. Het is aannemelijk dat ook de besparing op de zorgkosten groter is wanneer patiënten intensiever worden behandeld door de diëtist.

Voor elke euro die wordt besteed aan dieetbehandeling bij deze patiënten krijgt de maatschappij netto € 14,- tot € 63,- terug: € 56,- in gezondheidswinst, € 3,- aan netto besparingen op de totale zorgkosten en € 4,- als productiviteitswinst (mensen hebben minder verzuim op het werk).(onderzoek SEO: dieetadvisering zeer kosteneffectief)
Het demissionair kabinet heeft besloten de dieetadvisering in 2013 wel weer op te laten nemen in de basisverzekering. Wel met een bezuinigingsmaatregel ten opzichte van 2011. Het gaat in 2013 om 3 behandeluren (voorheen waren het 4 behandeluren). Het is een stap in de goede richting.