vrijdag 10 november 2017

Ontbijt


Deze week was het weer Nationaal Schoolontbijt. Er was heel veel over in de media te lezen, en veelal waren de berichtgevingen negatief. Waarom toch?

 

Het Nationaal Schoolontbijt is in 2002 is gestart en is bedoeld om het belang van gezond ontbijten onder de aandacht te brengen bij ouders en kinderen. En hierover in gesprek te kunnen gaan. Dat gesprek kan op school, bij Jeugd GezondheidsZorg (‘de schooldokter’) en natuurlijk thuis. In de loop van de jaren zijn steeds meer kinderen gaan ontbijten. In Utrecht zien we per wijk van de stad grote verschillen in het aantal kinderen dat ontbijt. Ook is te zien dat er verschillen zijn in culturele achtergrond en ontbijtgewoonten.

 

Bijna alle kleuters ontbijten dagelijks

98% van de 5- tot 6-jarigen ontbijt tenminste vijf dagen per week. Kinderen met een Marokkaanse achtergrond ontbijten minder vaak, 91% doet dit dagelijks. Utrechtse kinderen met hoogopgeleide ouders ontbijten vaker minimaal vijf dagen per week, namelijk 99%. In de wijken Overvecht en Zuidwest ontbijten kinderen minder vaak dan gemiddeld in Utrecht.

 

Steeds meer 10- tot 12-jarigen ontbijten

Sinds 2008 is het percentage leerlingen uit groep zeven en acht dat minimaal vijf dagen per week ontbijt toegenomen van 87% naar 95%. Leerlingen uit gezinnen met een hoge welvaart ontbijten vaker regelmatig. Leerlingen met een Surinaamse, Antilliaanse of Arubaanse, Turkse of Marokkaanse achtergrond ontbijten minder vaak. Onder leerlingen met een Turkse achtergrond stijgt het percentage dat regelmatig ontbijt de laatste jaren wel sterk, van 64% in 2009 naar 82% in de huidige meting. Leerlingen uit de wijk Noordwest ontbijten minder vaak. Deze tekst en getallen komen uit de Gezondheidsmonitor.

 

Hagelslag

Over de producten die tijdens het Schoolontbijt op tafel komen, zegt de organisator het volgende: “De eerste edities zat er hagelslag in het ontbijtpakket. Sinds 2014 bieden we basisscholen het beste ontbijtvoorbeeld met een uitgebreid, gezond en gevarieerd pakket volgens de richtlijnen van het Voedingscentrum. Superlekker, maar zonder hagelslag. Dat levert natuurlijk ook wel eens vragen op. Kamervragen zelfs! Toen er hagelslag in het pakket zat, stelden parlementsleden Kamervragen waarom dat zo was. Het jaar dat we hagelslag uit het pakket haalden, kwamen er Kamervragen over waarom we dat deden. Ach, iedereen tevreden houden is moeilijk!”Media aandacht

In het NRC lees ik een heel pittig artikel. “Kinderen eten zich ziek met het Schoolontbijt”. Dat het zo ongezond is dat het bijdraagt aan obesitas in de klas. Natuurlijk vind ik het ook heel jammer dat er suikerrijke en bewerkte producten op tafel stonden. Het kan ook zeker gezonder. Maar toch zou de aandacht vooral moeten gaan naar het dagelijks ontbijten thuis, gesprekken over hoe je dat als ouder voor elkaar krijgt; je hele gezin op tijd samen aan tafel en daarna ook nog op tijd op school en op je eigen werk. Het goede voorbeeld geven als ouder. En welke gezondheidswinst je maakt met elke dag een gezond ontbijt. Nu en op lange termijn. Want uiteindelijk is de themaweek toch daarvoor bedoeld.