dinsdag 19 september 2017

Dag van de Diëtist 2017


Hoera! Vandaag, dinsdag 19 september, is het de Dag van de Diëtist. Op deze dag kunnen wij aan iedereen in onze omgeving laten zien wat ons vak inhoudt. Dat doen we met de vernieuwde Artsenwijzer Diëtetiek.

Artsenwijzer

Met de Artsenwijzer Diëtetiek is voor iedereen zichtbaar wat de diëtist kan en doet. Voeding is hot & trending en gezonde voeding is belangrijk, daarover bestaat geen twijfel. Wat gezonde voeding precies is, daarover zijn veel meningen. De deskundigheid van diëtisten is het geven van helderheid en te komen tot een advies op maat. Dit kan advies zijn aan consumenten (want iedereen eet), patiënten of cliënten (in het ziekenhuis, thuis, in verpleeghuizen of andere woonvormen). Maar ook aan medebehandelaars, zoals specialisten, huisartsen, (wijk)verpleegkundigen, praktijkondersteuners, en verpleegkundig specialisten. Maar hij is ook relevant voor bijvoorbeeld fysiotherapeuten, logopedisten, ergotherapeuten, kortom iedereen die nauw samenwerkt met de diëtist. Deze adviezen zijn zowel preventief: hoe eet je gezond en zo blijf je gezond, als curatief: hoe eet je als je een (chronische) ziekte hebt.

Ingrijpend

We merken dat voor patiënten de stap naar de diëtist heel groot, of soms zelfs te groot is om te zetten. Dieetadvies is voor veel mensen ingrijpend.  Het niet meer ‘gewoon’ kunnen of mogen eten is een aanzienlijke inbreuk op het dagelijks leef- en eetpatroon en vraagt om veel begrip en de juiste persoonlijke begeleiding.

Veel cliënten op het spreekuur voelen zich niet ziek en voelen zich ook geen patiënt, maar zij hebben wel een hoge bloeddruk, een verhoogd cholesterol of diabetes, vaak in combinatie met een te hoog gewicht. Aan de diëtist de schone taak adviezen te geven over voeding en leefstijl die vol te houden zijn en toe te passen zijn in elke situatie: thuis, op het werk, bij onregelmatig werk, in het weekend, op feestjes, tijdens vakanties, et cetera.

 

Het juiste moment

Timing is everything, ook bij het verwijzen van een cliënt of patiënt naar de diëtist. De Artsenwijzer geeft duidelijkheid over de indicatie én het moment van verwijzen. Goede voedingszorg op het juiste moment levert een belangrijke bijdrage aan de behandeling. Bij welke indicatie het gewenst is dat een patiënt wordt verwezen naar een (gespecialiseerde) diëtist.

 

Zorgmodule Voeding

In de Artsenwijzer is ook de zorgmodule voeding opgenomen. Deze beschrijft de norm waaraan voedingszorg moet voldoen. Er zijn vier zorgprofielen.

1 zelfmanagement

2 algemeen voedingsadvies

3 individuele dieetbehandeling

4 gespecialiseerde dieetbehandeling

 

Profiel 1 en 2 zijn algemene voedingsadvisering en basisvoedingszorg zoals artsen, verpleegkundigen en praktijkondersteuners die leveren. De diëtist kan daarbij ondersteuning bieden, zoals het geven van bijscholingen of advisering ten aanzien van voorlichtingsmateriaal. Profiel 3 en 4 zijn het werkterrein van de (gespecialiseerd) diëtist.Feestelijk

Omdat het vieren van de Dag van de Diëtist en de lancering van de nieuwe Artsenwijzer Diëtetiek ook wel voelt als een feestje voor ons en ons beroep, delen we vandaag in Utrecht iets lekkers (en ja, óók gezonds) uit aan een groot deel van onze verwijzers. Ik verwacht dat dat op meerdere plekken in het land vandaag zo zal zijn.